Akty prawne Rodzina na swoim

Akty prawne Rodzina na swoim

Program rządowy Rodzina na swoim jest powszechnie znany przez wielu młodych ludzi. W szczególności osoby, które skorzystały z takiej możliwości posiadają wystarczającą wiedzę na ten temat. Jeśli chodzi o inne osoby, to z pewnością oni poszukują informacji na ten temat w Internecie. Program rodzina na swoim określa ustawa oraz rozporządzenie. W tych dokumentach zawarte są nie tylko wszystkie warunki jakie należy spełniać by otrzymać kredyt z dopłatą, ale również i zasady funkcjonowania preferencyjnego kredytu. Główny akt prawny dotyczący programu rodzina na swoim został zawarty w ustawie o finansowym wsparciu rodzin. Jest ona w funkcjonowaniu od 8 września 2006 roku. Tak jak widać o kredyt z dopłatami można było starać się od 2006 roku. Na początku jednak nie cieszył się zbyt dużym zainteresowanie. Dopiero teraz na rynku panuje tak zwany kryzys gospodarczy programu. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z takiej możliwości. Ustawa jak wspomniano została uchwalona z dniem 8 września 2006 roku. Od tego czasu jednak była ona już dwukrotnie nowelizowana. Pierwsza nowelizacja nastąpiła już 15 czerwca 2007 roku. Zmiany jakie zostały wprowadzone dotyczyły wskaźnika określającego maksymalne limity cen metra kwadratowego. Druga nowelizacja miała miejsce 21 listopada 2008 roku. Wtedy wzrósł wskaźnik z 30 procent na 40 a grono potencjalny klientów znacznie się zwiększyło.