Cennik

Zastanawiamy się z pewnością, jaką kwotę będziemy musieli zapłacić rzeczoznawcy za wycenę nieruchomości i co decyduje o kwocie, jaką wydamy za tę usługę. Mimo, iż jest to procedura niezbędna, obawiamy się, czy przy różnych innych wydatkach, nie nadszarpnie to zbytnio naszego domowego budżetu. Rzeczoznawcy przyjmują różne stawki za wykonywane przez siebie usługi, dlatego też zazwyczaj najpierw staramy się zapoznać z kilkoma ofertami, wybierając naszym zdaniem najbardziej przystępną. Zależy to przede wszystkim od zakresu czynności, jakich podejmuje się rzeczoznawca. Wysokość tych stawek zależy od lokalizacji nieruchomości, jej powierzchni, a także rodzaju. Jeśli pragniemy wstępnie poznać koszt wykonania takiej usługi, powinniśmy poprosić od szacunkowy cennik takich usług w celu przybliżenia zapłaty. Zawierając umowę z rzeczoznawcą majątkowym, musimy poznać zakres jego kompetencji. Istnieje kilka czynników, które determinują koszty, a jest to przede wszystkim charakter, wielkość i rodzaj części składowych nieruchomości, pracę, jaką rzeczoznawca musiał wykonać, termin i warunki wykonania czynności szacunkowych, koszty, jakie rzeczoznawca poniósł, a więc dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty i podatki, a także stopień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla wyceny podczas jej rozpoczynania.