Co to jest użytkowanie wieczyste?

Co to jest użytkowanie wieczyste?

Możliwość użytkowania wieczystego nie daje nam formy prawnej, jaką jest własność. Oznacza to, że możemy mieszkać w mieszkaniu przez całe życie, dokonywać w nim napraw, przeróbek, a także remontów, ale nie możemy go sprzedać, darować ani zapisać w spadku swoim bliskim. Za użytkowanie wieczyste naliczane są opłaty, które osoba korzystająca z nieruchomości uiszcza raz w roku. Najczęściej jest to kwota wynosząca 0,3 procent wartości nieruchomości. Czyli w przypadku mieszkania wartego 200 tysięcy złotych, będzie ona wynosiła 6 tysięcy złotych rocznie. Można jednak obniżyć taka opłatę składając wniosek do urzędu miasta z uzasadnieniem niskich dochodów lub ciężkiej sytuacji, spowodowanej innymi kłopotami. Zdarza się jednak w tym przypadku, że podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste często występują w wysokości kilkuset procent, co budzi ogromna fale sprzeciwu osób będących użytkownikami. Jest jednak możliwość przekształcenie użytkowania wieczystego w mieszkanie własnościowe. W takim wypadku należy zapoznać się z księgami wieczystymi, które pozwolą nam ustalić właściciela nieruchomości. Można przy tym nawet uzyskać bonifikatę przy przekształceniu własności nawet w wysokości 100 procent wartości nieruchomości. W tym wypadku pokryć będziemy musieli jedynie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.