Co wyceniają firmy

Podmioty gospodarcze bardzo często muszą dokonywać wyceny swojego majątku. Przedmiotem tej wyceny są, między innymi, grunty inwestycyjne, nieruchomości komercyjne, takie jak: biurowce, budynki i lokale użytkowe, magazyny, hotele i inne. Dokonują też wyceny marki oraz maszyn i urządzeń. Podmioty gospodarcze zobowiązane są to wykonywać do różnych celów. Od nieruchomości naliczane są podatki. Również wymaga tego sprawozdawczość finansowa oraz księgowość. Firmy zaciągają kredyty i nieruchomości stanowią ich zabezpieczenie. Tak jak na prywatnym rynku nieruchomości, również na komercyjnym dokonywane są transakcje kupna – sprzedaży. I tu jest jeszcze trudniej bez wyceny ustalić cenę sprzedaży. Zdarzają się też przypadki zakładania spółek lub łączenia istniejących firm. Nieruchomości stanowią aport, czyli wkład materialny wnoszony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego. Od wartości aportu przysługuje prawo do udziału w zyskach, dlatego ważne jest odpowiednie oszacowanie wartości wnoszonej nieruchomości. Wykonanie operatu szacunkowego potrzebne jest również do ustalenia podstawy naliczania wysokości dzierżawy, należności za użytkowanie wieczyste oraz opłaty audialnej i planistycznej.