Definicja wartości wyceny jako droga do określenia wartości rynkowej

W owej dziedzinie ważne jest trzymanie się reguł i rzetelnej kontroli. Jednym z podstawowych zadań jest dla zleceniodawcy należyte sformułowanie zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego, albowiem od tego może zależeć w znaczniejszym stopniu przydatność operatu szacunkowego. Istnieje silna tendencja w Europie do przyjęcia danej definicji wartości wyceny, i jej celów, ułatwienia porównań operatów szacunkowych. Eksponentem standardów europejskich jest Tegova, wydająca Europejskie Standardy Wyceny, stające się od niedawna wykładnią dla krajowych praktyk szacowania nieruchomości. W ESW, dotyczącego podstaw wyceny zawarta jest definicja wartości rynkowej jako kwota, za którą po czasie ekspozycji na rynku, nieruchomość powinna zostać sprzedana w dacie dokonania wyceny, w transakcji itp. ESW mają własną genezę, w potrzebie sporządzania sprawozdań finansowych i bilansów, a w związku z tym zajmują się również definicjami podstaw wyceny, jej wartości opierających się na użytkowaniu, rzetelności, użytku, alternatywy, wartościach ujemnych czy kosztach. O znaczeniu zarówno samych wycen jak i metod ich realizacji świadczy fakt, że problemy stały się obiektem zainteresowania. Brak jest jednak tego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.