Forma operatów szacunkowych na rynku europejskim i światowym

Wymogi prezentowanych wyników są dość szczegółowe. Operaty szacunkowe określane są ze względu na konieczną pewność w odpowiedniej wartości, danej wyceny. Także są dla ułatwienia porównywalności wyników na coraz bardziej integrującym się rynku europejskim i światowym. Amerykański rynek nieruchomości, przy swej dużej skali i dużej mobilności społecznej i gospodarczej, wykształcił znaczenie wymagania odnośnie operatów szacunkowych, potrzebnych instytucjom finansującym i profesjonalnym inwestorom. Cały program form operatów szacunkowych opiera się na wprowadzeniu, założeniu wyceny, prezentacji danych, analizie danych oraz na wnioskach i załącznikach. Zwykle wymagane są dla sprawozdań finansowych, gdyż dobra jest skrócona wersja pełnego sprawozdania wyceny. Taki operat powinien zawierać spokojna ilość informacji i najjaśniej jak się da ukazać poziom wyceny, oraz wszystkie ważne czynniki, ponieważ należy unikać sytuacji, gdzie osoba może zostać wprowadzona w błąd. Proponuje się aby operat przynajmniej zawierał pomagające w tym informacje tj. instrukcje, podstawy, formy i zasady, zgodne z wymaganiami i dobrym spełnieniem dla istotnej wyceny. Forma tego zależy od pewnego zamówienia i od celu, w jakim klient chce go wykorzystać.