Jak działały spółdzielnie mieszkaniowe

Jak działały spółdzielnie mieszkaniowe

Podstawowym, a czasem jedynym sposobem otrzymania przydziału na mieszkanie była przynależność do spółdzielni mieszkaniowej. Takie spółdzielnie zaczęły powstawać w latach sześćdziesiątych, na mocy nowych dekretów wydanych przez Gomułkę i jego rząd. Skupiały ona osoby, które wpłacały określone pieniądze i z tych pieniędzy finansowana była budowa nowych mieszkań. Niektóre spółdzielnie działały bardzo prężnie i dawały sobie nawet radę z brakami materiałowymi na rynku. Niestety funkcjonowanie takich spółdzielni było w pewnym okresie trochę patologiczne. Nie było bowiem łatwo otrzymać mieszkanie nawet jeśli miało się pełny wkład. O tym bowiem, kto taki lokal dostanie decydowały rady narodowe. W pierwszej kolejności mieszkania więc otrzymywali działacze partyjni, a także osoby, które były blisko nowej władzy. Poza tym narodził się system łapownictwa. Mieszkanie można było też uzyskać, jeśli miało się odpowiednie dojścia i znajomości. Czymś normalnym było też dawanie solidnych łapówek, byle tylko otrzymać upragnione M.