Jakie nieruchomości wyceniamy

Nieruchomości dzielą się na cztery rodzaje: gruntowe, budynkowe, lokalowe i rolne. Ich definicje można znaleźć, między innymi, w kodeksie cywilnym. Nieruchomość gruntowa to wydzielona powierzchnia gruntu, otoczona granicami, która ma uregulowany stan prawny i stanowi własność. Dzielą się na rolne, leśne i inne. Nieruchomość budynkową stanowi trwale związany z gruntem budynek. Nieruchomość lokalowa to wydzielona część budynku, np.: mieszkanie czy lokal gospodarczy. Ze względu na specyfikę inne reguły dotyczą wyceny ziemi rolniczej, dlatego nieruchomość rolna jest wydzielona jako autonomiczna. Klienci indywidualni najczęściej chcą wycenić działki – zabudowane lub niezabudowane, budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne i użytkowe. Coraz częściej osoba prywatna jest u nas właścicielem zespołu pałacowo-parkowego lub innego obiektu zabytkowego, częściej jest to własność komunalna lub państwowa. Ten właściciel czasem musi wycenić również lokale i budynki mieszkalne oraz użytkowe, działki, grunty pod parkingi czy kotłownie osiedlowe. Podmioty gospodarcze wyceniają swoje nieruchomości, takie jak: hale produkcyjne i magazynowe czy budynki o charakterze komercyjnym. Ze względu na cel i charakter nieruchomości wyceny mogą być typowe lub nietypowe.