Kierunek studiów

Wielu młodych ludzi, skończywszy średni etap nauczania, nie jest w stanie do końca zdecydować o swojej karierze. Idąc na studia trzeba mieć już dość sprecyzowany ogląd na sprawę swojej przyszłości, jednak system edukacyjny nie jest przystosowany do udzielania wskazówek w tej materii. Wiedza zdobyta po liceum ogólnokształcącym, a więc rzeczy, na którą decyduje się większość uczniów, jest zbyt teoretyczna i nie daje żadnego pojęcia o tym, co dzieje się na poszczególnych kierunkach studiów. Dodatkowo mało jest mowy o tym jakie kierunki w ogóle istnieją, a młody człowiek nierzadko nie jest przystosowany do życia w społeczeństwie i nie wie jak wiele rzeczy działa. Stąd popularność ogólnodostępnych kierunków, takich jak psychologia. Ale ścieżek rozwoju zawodowego jest więcej, można zdecydować się na pójście na uczelnię, gdzie jest wycena nieruchomości. Stosunkowo mało osób wybiera taką drogę kariery, gdyż mało o niej wiadomo, nie jest dostępna w przestrzeni publicznej, a osiemnastolatkowie nie mieli w swoim życiu żadnych kontaktów z zarabianiem pieniędzy. Większość nie potrafi nawet zaplanować budżetu na wakacje, nie mówiąc o czymś tak skomplikowanym (a dla nich abstrakcyjnym), jak wycena nieruchomości. Warto więc podjąć wysiłek, aby sprawdzić, czy przypadkiem właśnie to nie jest właściwym wyborem kariery życiowej.