Kredyt hipoteczny a wycena nieruchomości

Ludzie coraz częściej starają się o uzyskanie kredytu, najczęściej wybierając kredyt hipoteczny. Kwoty, jakich banki udzielają są ogromne i często sięgają setek tysięcy złotych. Straty, jakie bank mógłby ponieść z tytułu niespłaconych kredytów są wysokie, dlatego też banki potrzebują zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Zanim dojdzie do ustanowienia określonej hipoteki na jakąś nieruchomość, bank wymaga sprawdzenia, ile jest ona warta. Tu właśnie wkracza rzeczoznawca majątkowy, który dokona takiej wyceny. Kredyt hipoteczny zabezpieczony jest nieruchomością, która chroni bank w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy. Bank wszczyna odpowiednie postępowanie egzekucyjne, gdy osoba nie spłaca rat kredytu, a postępowanie to ma doprowadzić do sprzedaży nieruchomości w celu odzyskania pożyczonych pieniędzy. Zatem wartość owej nieruchomości musi być zbliżona do kwoty, na którą został zaciągnięty kredyt. Im wyższa wartość nieruchomości, tym lepsze warunki wzięcia kredytu oferowane przez bank. Wycena zależy od podejścia banku do całej sytuacji, który może odpowiadać za jej sporządzenie, albo może to zależeć od wnioskodawcy. Klient najczęściej ma możliwość samodzielnego zorganizowania wyceny, niekoniecznie zlecając ją bankowi.