Kupno nieruchomości a podatki

Kupowanie nieruchomości wiąże się z dokonywaniem wszelkich formalności i notariusza. Tylko w ten sposób zyskujemy pełną gwarancję prawidłowego zawarcie lokalu. Jeśli nie będzie to ustalone prawnie, to tak naprawdę osoba kupująca, nie jest prawnym właścicielem nieruchomości, lecz cały czas osoba, która daną nieruchomość sprzedała .Notariusz jest inaczej płatnikiem, który wypełni za kupującego obowiązki według organów podatkowych. Jako płatnik pobierze od nas jako właścicieli nieruchomości podatek, a następnie wpłaci go odpowiedniemu urzędowi skarbowemu. To właśnie ta instytucja zajmuje się pobieraniem podatków cywilnoprawnych. Liczyć musimy się jeszcze z innymi opłatami, a mianowicie z zapłatą za usługi notariusza. W przypadku płacenia podatku cywilnoprawnego wysokość jego zależeć będzie od ceny mieszkania. Jeśli jednak chodzi o wysokość taksy notarialnej, to jej wysokość nie jest zależna od tego, czy jest to mieszkanie nowe czy stare. Żadna osoba nie jest wstanie ominąć zapłaty za nabycie nieruchomości. Najczęściej podatek cywilnoprawny wynosi około dwóch procent od całości wysokości mieszkania. Jeśli więc mieszkanie kosztować będzie 200 tysięcy, to właściciel jego zobowiązany będzie to wpłacenia do urzędu skarbowego 4 tysięcy złotych od wzbogacenia się –tak to jest obecnie nazywane.