Kupno zadłużonej nieruchomości

Istnieje wiele rodzajów obciążeń nieruchomości. Wśród tych najpopularniejszych jest obciążenie hipoteki zabezpieczającej wierzytelność określonych podmiotów, ograniczone prawa rzeczowe jak również i zadłużenie względem gminy lub podmiotów gospodarczych. Każda osoba, która zamierza kupić daną nieruchomość, powinna przede wszystkim też sprawdzić czy nie jest ona obciążona hipoteką. W tym celu wybieramy się do Sądu Rejonowego do Wydziału Ksiąg Wieczystych. To z księgi wieczystej dowiemy się o tym do kogo należy dana nieruchomość, oraz czy jest ona obciążona. Księgi wieczyste można przeglądać osobiście, wgląd do nich ma każda osoba zainteresowana kupnem nieruchomości. Należy sprawdzić wszelkiego rodzaju obciążenia jakimi może być obciążona nieruchomość. Więc nie będzie to tylko i wyłącznie hipoteka, ale również zadłużenie wobec dostawców mediów, czy zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości. Osoba, która będzie chciała zakupić nieruchomość może żądać od sprzedającego przedstawienia wszystkich zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami. Podczas kupowania nieruchomości musimy sprawdzić wszystkie elementy, bo tylko w ten sposób będziemy mieli pewność, że kupimy w sposób bezpieczny, i nie będą czekać na nas żadne niespodzianki po zakupie. Kupno nieruchomości to inwestycja duża, dlatego należy sprawdzić wszystkie dokumenty.