Metody wyceny oparte na podejściach do wartości nieruchomości (porównawcze i dochodowe)

Stanowią różne modele postępowania. Stosowane są w ramach podejść do wartości nieruchomości, gdzie dla obliczenia szukanych w podejściach wartościach. W podejściu porównawczym następują metody porównania parami, korygowania ceny średniej i analiza statystycznej rynku. W tej metodzie porównywania parami jest proces porównania poszczególnych atrybutów nieruchomości przedmiotowej (szacowanej) z atrybutami nieruchomości porównawczych, sprzedanych na podobnych warunkach w okolicy i nieodległym czasie. W metodzie korygowania ceny średniej musi się posiadać dane o większej ilości sprzedanych nieruchomości, prezentujących przedmiotowy rynek ze znanymi atrybutami, cenami i warunkami transakcji. W metodzie analizy statystycznej rynku brak jest standardu wyceny. W podejściu dochodowym jest metoda inwestycyjna i metoda zysków, gdzie w pierwszej stosuje się nieruchomości dające bezpośredni dochód z dzierżawy czy wynajmu według stawek czynszowych, będących na rynku. Potrzebna jest tu znajomość cen w obrocie i ich dochodów brutto i netto. Metoda zysków jest w nieruchomościach specjalistycznych jako część działalności gospodarczej(handel, stacja). Metoda inwestycyjna i zysków jest w technice kapitalizacji prostej i dochodów. Wszystko jest należycie ustalone.