Metody wyceny w bankach jako przepisy i wymogi oraz aspekt komercyjny

Są one pomocne w prawidłowym działaniu. Niekiedy w krajach przepisy bankowe zawierają wymogi do wykorzystywania i interpretacji wycen nieruchomości, podczas gdy w innych miejscach system bankowy wykorzystuje ekspertyzy bankowców, które dopuszczają pewną swobodę zastosowania i interpretacji wycen. Metody wyceny normalne stosowane przy określaniu wartości bankowo-hipotetycznej, oparte są na trzech głównych podejściach do wartości gruntów, budowli i budynków. Jest to podejście porównawcze, kosztowe oraz dochodowe. W aspekcie komercyjnym sprawa wycen jest następująco oparta o Standard ESW, mówiący o niezależności rzeczoznawcy, w tym aspekcie jak i w osobistym. W niektórych systemach prawnych znajdziemy wyjaśnienie niezależności. Rzeczoznawca zewnętrzny powinien przyjmować zamówienia tylko od kredytoznawcy, nie myląc z kredytobiorcą czy pośrednikiem kredytowym. Bezpośrednie zaangażowanie w uzyskanie finansowania nieruchomości, planowanie, pośrednictwo w obrocie czy zarządzanie nieruchomością są bezwzględną przeszkodą do przeprowadzenia wyceny. Klient może mieć prawo uznać, że konflikt interesów nie gra ważniejszej roli w chwili np. zamówienia i w innych konfliktowych przypadkach. Kredytoznawca może przekazywać klientowi jego kopię.