Metody

Rzeczoznawca majątkowy musi działać w granicach określonych przez pracę dlatego też ma zawężone pole manewru co do metod szacowania wartości nieruchomości. Najbardziej rozpowszechniona jest metoda porównawcza. Nie trudno się domyśleć, że polega ona na tym, że rzeczoznawca porównuje ceny po jakich były sprzedawane nieruchomości o podobnych cechach i tej samej lokalizacji. Pozwala to na określenie możliwości popytu. Trzeba brać jednak poprawkę na okres w jakim dokonywana jest wycena, gdyż na rynku nieruchomości odnotowuje się raz wzrosty a raz spadki cen. Inną metodą jest podejście dochodowe, które w głównej mierze wycenia obiekt na taką kwotę, aby później ktoś sprzedał ją z zyskiem. Jak klient wyrazi taką wolę, to można zrobić podejście kosztowe, które odpowiadałoby kosztom jakie poniósł by klient który chciałby odbudować daną nieruchomość. Tutaj nie wlicza się jednak kosztów zakupu gruntu. Rzeczoznawca przyjmuje jednak różne zlecenia i nie ma w tym nic złego, ze dokona swojej wyceny mieszając różne metody aby otrzymać jak najbardziej zadowalający efekt. Częstymi klientami rzeczoznawców są instytucje państwowe i wtedy taki rzeczoznawca musi wziąć udział w przetargu organizowanym przez urząd.