Na rynku wtórnym

Wysokość podatku jaki należy zapłacić do Urzędu Skarbowego będzie w dużej mierze zależało od tego jaka nieruchomość przez nas nabywana jest. A więc czy jest to nieruchomość z rynku pierwotnego – nowa, czy jednak nieruchomość z rynku wtórnego. Jeśli nabywamy nieruchomość na rynku wtórnym, to tutaj musimy pamiętać o tym, że konieczne jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnej. Wysokość tego podatku wynosi dwa procent od ceny nieruchomości. Podatek pobierany jest tutaj najczęściej przez notariusza, który następnie wpłaca pieniądze do odpowiedniego urzędu skarbowego. Podatek ten pobierany jest w momencie podpisywania aktu notarialnego. Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej określana jest na podstawie cen przeciętnych, które stosowane są w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku. Oczywiście tutaj muszą być uwzględnione miejsce położenia, stan oraz stopień zużycia. Czasami zdarza się, że nieruchomości o tej samej powierzchni różnią się wartością o nawet kilkadziesiąt tysięcy. Ta różnica najczęściej wynika ze standardu danej nieruchomości. Osoba, która kupuje mieszkanie na rynku wtórnym zobowiązana jest do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej w okresie czternastu dni od podpisania umowy. Umowa musi być podpisane przy notariuszu, bo tylko w ten sposób będzie to zrobione prawnie.