Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Czasem wielu z nas zastanawia się jak to jest w Polsce z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Ustawa związana z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców pochodzi z roku 1920. Więc jak widać jest to już dłuższy czas. Owszem były pewne zmiany, jednak bez wątpienia pierwsza ustawa w tej kwestii powstała w 1920 roku. Na samym początku należy wyjaśnić kim w ogóle jest wyżej wspomniany przez nas cudzoziemca. Zgodnie z definicjami, jest to osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego, osoba prawna, mająca siedzibę za granicą, jak również i osoba prawna i spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium naszego kraju. Warto również na wstępie zaznaczyć, że nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia, które wydawane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to generalna zasada w nabywaniu nieruchomości. Nie we wszystkich przypadkach wymagane są zezwolenia na nabycie nieruchomości. My tutaj jednak zwrócimy uwagę na to, jakie czynności wymagać będą takiego zezwolenia. Przede wszystkim będzie to w czasie nabywania nieruchomości, lub nabywanie czy objęcie udziałów w akcji w spółce handlowej, której siedziba znajduje się na terytorium naszego kraju. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców bywa znacznie bardziej skomplikowane niż w przypadku nabywania ich przez obywateli Polski.