Najważniejsze pojęcia prawne nieruchomości

Nieruchomości, to oczywiście najprężniej rozwijająca się branża w obecnych czasach. Rynek nieruchomości daje nam ogromne możliwości. Wiele osób decyduje się na kupno własnej nieruchomości po to by mieć własny kąt. Z nieruchomościami wiąże się wiele pojęć prawnych. My w tym tak krótkim artykule nie jesteśmy w stanie opisać ich wszystkich, jednak postaramy się zwrócić na te najważniejsze. Przede wszystkim chcemy powiedzieć o tym, czym jest mienie, własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe. Niektóre z tych pojęcie możemy samodzielnie definiować. Niestety w większości przypadków nie jesteśmy w stanie je racjonalnie opisać. Na samym początku powiedzmy czym jest mienie. To nic innego jak własność i inne prawa majątkowe. Mieniem są na ogół prawa materialne i niematerialne jakie przysługują danej osobie. Jeśli chodzi o własność, to o tym możemy bardzo dużo przeczytać w Kodeksie cywilnym. Użytkowanie wieczyste, to natomiast prawo, które znajduje się w randze niższej niż własności gruntu. Głównym prawem do użytkowania wieczystego są prawa do użytkowania gruntu, oraz do dysponowania tym prawem. Ostatnie przez nas określane prawo, czyli ograniczone prawa rzeczowe, jak sama nazwa wskazuje w pewien sposób są one ograniczone. Do praw rzeczowych ograniczonych zalicza się: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.