Nieruchomości – podatek

Osoby, które posiadają na własność nieruchomość gruntową, budynkową, czy też ich części są zobowiązani do płacenia podatku. Dlaczego? Jasno jest napisane w ustawie, że przedmiotem opodatkowania podatkiem d nieruchomości są grunty, budynki i ich części, oraz budowlane lub ich części, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast podmiotem, który zobowiązany jest do zapłaty podatku to właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz oraz w niektórych przypadkach, jest to również posiadać zależny nieruchomości lub ich części, który stanowi własność Skarbu Państwa. Podatek od nieruchomości najczęściej jest rozbijany na raty. Niektórzy właściciele mimo tego i tak decydują się na zapłatę całego podatku. Obowiązek podatkowania powstaje zawsze z pierwszym dniem miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do danej nieruchomości. Istnieje coś takiego jak zwolnienie od podatku od nieruchomości. Jednak informacje na ten temat dostępne są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 2006 roku. Osoby fizyczne oraz prawne SA podzielone w tej kwestii, kwestii płatności podatku od nieruchomości. Osoby fizyczne spłacają w czterech ratach , które są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego. Natomiast osoby prawne mają płacić podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych.