Niewiedza

Dodatkowym problemem, jeśli chodzi o wybór kierunku kształcenia, jest mała wiedza na temat potencjalnych zarobków. Niestety młodzi ludzie, decydując się na studia, nie zadają sobie pytania o możliwości zarobkowe w danej dziedzinie. Idą, gdyż temat wydaje się im interesujący (a potem strajkują, jak te nieszczęsne pielęgniarki). Bierze się to ze zbyt małego skondensowania informacji na temat poszczególnych kierunków studiów. Niektórych, to znaczy spośród tych, którzy w ogóle rozważali ten kierunek studiów, wycena nieruchomości nie zachęca właśnie ze względu na wielką niewiadomą jeśli chodzi o zarobki. Wiadomo ile zarabia lekarz, marketingowiec, czy informatyk, ale mniej popularne zawody zakryte są woalem tajemnicy. Zamiast więc zgłębiać informacje na nowy temat, jakim dla większości jest właśnie wycena nieruchomości, ludzie ci bazują na stereotypach związanych z innymi kierunkami studiów. Wycena nieruchomości jest więc niejako na straconej pozycji, gdyż wiedza o niej, nie będąc rozpowszechnioną, nie ma szansy wpłynąć na przyciągnięcie tych „lepszych”, zdolniejszych, bardziej ambitnych spośród młodych ludzi. Zamiast tego dostają się tam raczej te mniej rozchwytywane osoby, a i szkoły mające w ofercie ten kierunek nie należą do najlepszych.