O czym warto pamiętać kupując mieszkanie

O czym warto pamiętać kupując mieszkanie

Jeśli mamy zamiar kupić zakupujemy mieszkanie spółdzielcze, powinniśmy zażądać od osoby sprzedającej, zaświadczenie ze spółdzielni możliwości lokalu do sprzedaży. Dokument ten powinien zawierać informację, że mieszkanie nie jest zadłużone. Ważne jest również abyśmy przejrzeli księgi wieczyste. Dokument ten pokaże nam, do kogo należy nieruchomość oraz czy nie ma w nim osób trzecich, które mają prawo do wieczystego użytkowania, a także czy nie ciąży na nim hipoteka. Podpisując umowę przedwstępną musimy zapłacić procentową część wartości mieszkania jako zadatek, nie ma potrzeby sporządzać jej w obecności notariusza, sporządza ją, bowiem najczęściej pośrednik, czyli osoba kompetentna będąca przedstawicielem agencji nieruchomości. Umowa ta zobowiązuje do zakupu nieruchomości. Jeżeli umowa ostateczna nie zostanie sfinalizowana z winy osoby kupującej, zadatek może przepaść, inaczej jest w sytuacji, kiedy na przykład nie kupimy mieszkania, ponieważ bank odmówił nam udzielenia kredytu. Dobrze jest również sporządzić protokół zdawczo odbiorczy, w którym zazwyczaj podany jest stan liczników na dzień odbioru przez nas mieszkania. Do tego dnia, wszystkie opłaty za media uiszcza dawny właściciel, a od tej daty osoba kupująca. Dodatkowo mamy gwarancje, że stan mieszkania jest taki sam, jaki oferowano nam przed sprzedażą, jeśli zaś odbiega on od tych informacji możemy zrezygnować z kupna lub spróbować utargować niższa cenę.