Oferta indywidualna

Teoretycznie każdy właściciel może zlecić wycenę swojej nieruchomości tylko po to, aby sprawdzić, jakim majątkiem dysponuje. Zwykle robi się to w całkiem konkretnych celach. Czasem ludzie potrzebują gotówki i decydują się sprzedać działkę, mieszkanie po babci, czy dom na wsi. Inni za to potrzebują taką nieruchomość kupić. Sprzedający chce uzyskać jak najwyższą cenę, kupujący, odwrotnie, nie chciałby przepłacić. Można, oczywiście, kierować się cenami rynkowymi podobnych nieruchomości, ale właściwą wartość może ustalić tylko rzeczoznawca majątkowy. Wydatek kilkuset złotych, przy możliwej do uzyskania lub zapłacenia kwocie kilkuset lub więcej złotych, nie jej zbyt dużym wydatkiem. W ten sposób można wyceniać grunty, lokale, budynki, spółdzielcze własnościowe prawo do lokali domów jednorodzinnych, a także prawa majątkowe związane z użytkowaniem wieczystym. Innym, dość często występującym przypadkiem dokonywania wyceny nieruchomości są sprawy spadkowe lub podział majątku. Wartość nieruchomości ustala się też do celów podatkowych, księgowych oraz, aby określić wysokość opłaty za dzierżawę czy użytkowanie wieczyste. Rzeczoznawcy, którym została zlecona wycena nieruchomości, postępują zawsze na podstawie obowiązującego prawa i standardów zawodowych.