Ograniczenia uprawnień do mieszkań komunalnych

Ograniczenia uprawnień do mieszkań komunalnych

W dzisiejszych czasach nie każdego z nas stać na kupno własnego mieszkania. Do tej pory niektórzy korzystali z możliwości dziedziczenia mieszkań komunalnych po zmarłych rodzicach, jednak rząd ma zamiar wprowadzić kilka ustaw, które maja zmienić nasze uprawnienia do korzystania z nieruchomości będących własnością miasta. Po pierwsze mieszkania komunalne będą otrzymywały tylko i wyłącznie osoby znajdujące się w najcięższej sytuacji finansowej, na przykład osoby bezrobotne, rodziny wielodzietne oraz matki samotnie wychowujące dzieci. Również miasto będzie miało prawo wyeksmitować rodzinę zmarłego najemcy, jeśli ten nie będzie w stanie opłacać czynszu, który pokrywa koszty utrzymania mieszkania. Ustawa ma decydować o tym, że w chwili śmierci ma wygasać umowa decydująca o prawie do korzystania z lokalu. W takim wypadku sytuacja rodzinna osób w nim przebywających ma zostać poddana weryfikacji. Jeżeli finanse pozwolą na to żeby współmałżonek kupił lub wynajął inne mieszkanie, może zostać z niego usunięty. Zmiany w prawie maja również pozwolić na ułatwienie przeprowadzania eksmisji. Do tej pory nie wolno było wyrzucać ludzi z ich mieszkań w okresie zimowym, jednak to również ma się zmienić. Będzie można wyeksmitować te osoby zapewniając im miejsce w schronisku dla bezdomnych lub noclegowni.