Ograniczone prawa rzeczowe

Z nieruchomościami wiąże się wiele definicji. Istnieje również coś takiego jak prawo do nieruchomości. Wśród tych rodzajów prawa, możemy wyróżnić ograniczone prawa rzeczowe. Większość z nas z pewnością nie ma pojęcia na czym polegają te ograniczone prawa rzeczowe. W artykule tym postaramy się przybliżyć tematykę tego prawa. W kodeksie cywilnym możemy znaleźć wszystkie informacje dotyczące tego zakresu. Kodeks ten wyróżnia następujące rodzaje ograniczonego prawa rzeczowego: użytkowanie, służebność, zastaw, lub hipoteka, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ograniczone prawa rzeczowe mogą być w inny sposób określane jako prawa na rzeczy cudze. Prawa rzeczowe, które są ograniczone, można podzielić na dwie kategorie: pierwsze związane są z prawami, które polegają na korzystaniu z rzeczy i zapewniać będą uprawnionemu władztwo nad tą rzeczą, druga zaś zapewniać będzie możliwość zaspokajania wierzytelności z rzeczy, która jest obciążona. Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości powstać mogą na różnych drogach. Między innymi wtedy kiedy właściciel nabywa nieruchomość poprzez zaciągniecie kredytu, w przypadku kiedy są ustanowi służebność gruntową, oraz w przypadku służebności gruntowej – zasiedzenia. Ograniczone prawo nie musi być ustalone na tą samą osobę, a więc może zostać przeniesione na inną.