Opłaty notarialne

Zakup nieruchomości wiąże się z wielkim wydatkiem w życiu każdego człowieka, który podejmuje taką decyzję. Większość z nas jednak zbyt prosto podchodzi do tych kosztów. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że poza kosztami związanymi z ceną danej nieruchomości, będziemy musieli również uregulować inne opłaty. Będą do opłaty takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnej, opłaty sądowe, notarialne, wynagrodzenie pośrednika, jak również i dodatkowe opłaty. Pierwsza opłata, a więc podatek od czynności cywilnoprawnej jest obowiązkową opłatą. Opłata ta spoczywa solidarnie na stronach umowy notarialnej, czyli na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Podatek od czynności cywilnoprawnej jest pobierany przez notariusza. To jego zadaniem podczas podpisania umowy końcowej jest uiszczenie podatku, który następnie jest przez niego przelewany na konto danego Urzędu Skarbowego. Oprócz podatku, u notariusza pochłoną nas też inne koszta, a mianowicie wynagrodzenie dla notariusza. Opłaty sądowe związane są z założeniem księgi wieczystej. Jest to nie wielka kwota, gdyż wynosi 60 złotych. Opłaty notarialne to nic innego jak zapłata notariuszowi za wykonywanie pewnych czynności. Kolejna wyżej wspomniana opłata to wynagrodzenie pośrednika. Z tym punktem mamy do czynienia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy decydujemy się na skorzystanie z pomocy pośrednika.