Opodatkowanie nieruchomości

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują nowe przepisy przy sprzedaży nieruchomości. W aktualnym stanie prawnym możliwie są trzy odrębne reżimy prawne. One wszystkie znajdują swoje zastosowanie do zbycia majątku nieruchomego. Podatnicy w tej kwestii mają bardzo duże trudności, jeśli chodzi o właściwy sposób opodatkowania transakcji jaka została dokonana. Sprzedając nieruchomość lub też prawo majątkowe po 31 grudniu 2008 obowiązuje właściciela już Noe zwolnienie od podatku dochodowego. Przepis ten mówi o tym, że zwolnienie od podatku możliwe jest jeżeli w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, uzyskany przychód zostanie wydatkowany na cele własne mieszkaniowe. Należy jednak wiedzieć, że do tych wydatków nie możemy zaliczyć wszystkiego. W związku z tym zaliczmy tutaj przede wszystkim zakup domu lub mieszkania, albo też gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub też na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu. Osoba, która sprzeda nieruchomość zobowiązana jest do zapłacenia podatku w wysokości 19% dochodu do urzędy skarbowego. Bardzo często słyszeć możemy też o podatku cywilnoprawnym. Należy jednak wiedzieć, że on jest znacznie niższy, a wynosi dokładnie 2 procent wartości danej nieruchomości. Zbywca ma obowiązek zapłacenia go, a podatek ten pobiera notariusz podczas podpisywania umowy. Następnie przelewa na konto odpowiedniego urzędu skarbowego.