Podatek od czynności cywilnoprawnej

Nabywanie nieruchomości nie zawsze jest przeprowadzana w jednej transakcji przez jedną umowę. Bardzo często jest tak, że tych umów jest kilka. To zależeć będzie przede wszystkim od woli stron co do sposobu nabycia nieruchomości. Często również potrzebne jest zawarcie kilka umów, kiedy decydujemy się na zaciągnięcie kredytu na zakup nieruchomości. Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości jest obowiązkiem każdej osoby. Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy od nabycia nieruchomości powstaje z chwila dokonania czynności cywilnoprawnych. Czyli chodzi tutaj o to, że z chwila zawarcia każdej opodatkowanej umowy. Obowiązek cywilnoprawny ciąży na kupującym – to on ma obowiązek zapłacenia dwa procent wartości nieruchomości. Zapłaty za kupno nieruchomości nie da się ominąć. Weszło to w życie kilka lat temu. Jeśli osoba decyduje się na zawarcie kilku umów, tak jak wspomnieliśmy o tym wyżej, to w takiej sytuacji zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnej kupujący będzie musiał zapłacić podatek podczas drugiej okazji u notariusza. Wtedy zostanie już podpisany akt notarialny umowy końcowej. On stwierdza, że dana nieruchomość jest teraz własnością osoby kupującej, a osoba sprzedająca traci pełne prawo do własności tej nieruchomości.