Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Zdajemy sobie sprawę z płacenia podatku od nieruchomości. O tym, że jest taki obowiązek reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku. Jest to ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W tym artykule jak wynika z tytułu powiemy na temat podatku od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są nie tylko budynki, czy ich części a więc mieszkania, ale również grunty, oraz budynki, które związane są z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. owszem nie wszystkie nieruchomości są objęte opodatkowaniem. Nie jesteśmy tutaj w stanie wymienić wszystkich, dlatego osoby zainteresowane tym zachęcamy do zdarzenia do ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Tam znajdziemy wszystkie informacje na temat tego kiedy trzeba płacić podatek, a kiedy nie. Również znajdziemy tam informacje na temat osoby, która zobowiązana jest do płacenia podatku od nieruchomości. Zalicza się do nich takie osoby jak: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, a także i w niektórych przypadkach jest to Skarb Państwa. Jak wiemy powstawanie obowiązku podatkowego ma swój określony czas, a mianowicie powstaje z pierwszym dniem miesiąca, po miesiącu w którym nastąpiło nabycie prawne danej nieruchomości. Natomiast obowiązek wygasa z miesiącem w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatek od nieruchomości płaci się do 15 dnia miesięcy marca, maja, września i listopada.