Podejścia do wartości wyceny nieruchomości

Zależą one od rodzaju wartości i danych. Dobór podejść zależy też od szacowania wartości rynkowej, gdzie stosuje się podejście porównawcze i rynkowe; do uwarunkowań porównawcze lub dochodowe, mieszane. W szacowaniu kosztowe. Podejścia do wartości wyceny to podejścia porównawcze do wartości, jako złożone, gdzie kupujący kieruje się cenami płaconymi za porównywanie nieruchomości, w danym okresie i okolicy. Istotny jest tu obrót rynku i prawdziwe dane cen i atrybutów fizycznych, pod względem wielkości, nieruchomości porównywalnych, będących obrocie. Inne to podejście dochodowe, gdzie mamy kupującego do wynajmu, płacącego prawdopodobną ceną, gdzie kieruje się stopami zwrotu, osiąganego na porównywalnych nieruchomościach w tym miejscu i owej porze. Obrót rynkowy jest tu wskazany i atrybuty ekonomiczne. Kolejne to podejście kosztowe, gdzie mamy właściciela nieruchomości kierującego się odtwarzaniem czy zastąpieniem obecnej nieruchomości. Potrzebna jest wtedy właściwa cena i orientacja odtworzenia kosztów, czy zastąpienia na wolnym rynku budowlanym. Ostatnie jest podejście mieszane do szacowania wartości rynkowej. W ten sposób ustala się i szacuje pozostałą kwotę, przypisywaną potem do wartości budowlanego gruntu.