Pośrednik nieruchomości

Z nieruchomościami związanych jest kilka zawodów, a między innymi pośrednik nieruchomości. Jest to osoba fizyczna, która posiada licencję zawodową, która potrzebna jest do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Co należy do jego zadań? Nie da to w jednym zdaniu napisać, dlatego ogólnie powiemy, że wykonuje on czynności, które mają zmierzać do zawarcia przez inne osoby umów dotyczące nabycia, lub zbycia nieruchomości. W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na pomoc pośrednika nieruchomości. W szczególności z pomocy tej korzystają osoby, które nie mają czasu by samemu poszukać mieszkania na sprzedaż czy też zamieścić ogłoszenie o sprzedaży swojego mieszkania. Pośrednikiem nie może być obojętnie kto. Jak wyżej wspomniano taka osoba musi posiadać licencję. Otrzymać ją może tylko i wyłącznie osoba, która posiada wyższe wykształcenie oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Poza tym musi mieć taka osoba ukończoną praktykę zawodową, która nie może trwać krócej niż sześć miesięcy. Korzystanie z pomocy pośrednika wiąże się z dodatkowymi kosztami, mimo tego jednak wiele osób korzysta. Koszty dodatkowe do wynagrodzenie pośrednika za pomoc. Najczęściej jest to określony procent od wartości nieruchomości. Mimo tego, że jest to dwa procent to przy wysokiej kwocie mieszkania wyjdzie dość duża suma.