Prawa od nieruchomości

Nieruchomości to bardzo szeroki dział, który głównie jak sama nazwa wskazuje zajmuje się wszelkimi rodzajami nieruchomości. Osoba, która posiada własną nieruchomość, w ten sposób zyskuje prawo do nieruchomości. Wśród tych praw wyróżnić możemy prawa rzeczowe oraz zobowiązaniowe. Prawa rzeczowe nieruchomości to nic innego jak własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, posiadanie, ograniczone prawa rzeczowe. Jeśli chodzi o prawa zobowiązaniowe, to tutaj wyróżniamy najem, dzierżawę, użyczenie, rentę oraz dożywocie. Większość z nas z pewnością nie ma pojęcia na czym polegają określone prawa do nieruchomości. Nie jesteśmy w tym artykule w stanie tutaj wszystkiego opisać, jednak na te najczęściej spotykane prawa do nieruchomości zwrócimy uwagę. Na pierwsze miejsce wysuwa się własność. Jest to prawo, które polega na faktycznym jak i prawnym dysponowaniu daną nieruchomością. Osoba będąca właścicielem włada, korzysta oraz rozporządza rzeczą, a w tym przypadku jest to nieruchomość. Współwłasność spotykana jest wtedy, gdy jest kilka właścicieli danej nieruchomości. A więc nieruchomość przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność może być łączna lub też i ułamkowa. Również jeśli chodzi o prawa zobowiązaniowe, to szczególnie często spotykany jest najem. Jest to inaczej umowa cywilna, w której osoba wynajmująca zobowiązuje się oddać nieruchomość najemcy do użytkowania.