Prawa rzeczowe

W nieruchomości wyróżnić możemy dwa rodzaje prawa do nieruchomości. Mianowicie dzielimy te prawa na rzeczowe oraz zobowiązaniowe. W artykule tym zwrócimy tylko i wyłącznie uwagę na prawa rzeczowe. Z nimi większość z nas się spotyka. W prawach rzeczowych wyróżnić możemy kilka rodzajów: własność, współwłasność, oraz użytkowanie wieczyste, posiadanie. Również w tej kwestii warto wspomnieć o ograniczonych prawach rzeczowych. W tym punkcie wyróżniamy pięć rodzajów praw ograniczonych. Warto więc wyjaśnić na czym polegają wymienione przez nas wyżej prawa rzeczowe. Własność jest prawem do nieruchomości często przez nas znanym. Jak sama nazwa wskazuje, osoba, która posiada nieruchomość na własność ma możliwość władania, korzystania oraz rozporządzania nieruchomością. Nieruchomość na własność można otrzymać w różny sposób. Możemy po prostu zakupić nieruchomość, lub też otrzymać ją w spadku, darowizny lub wymiany. Z współwłasnością mamy do czynienia wówczas wtedy, kiedy ta sama nieruchomość przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Wyróżniać tutaj możemy dwa rodzaje współwłasności : łączna lub ułamkowa. Użytkowanie wieczyste jest prawem do nieruchomości zbliżonym do własności. Czasem bywa tak, że dana osoba ma ograniczone prawa do nieruchomości. To przysługuje osobie fizycznej lub prawej względem rzeczy, która stanowi własność innej osoby.