Prawa zobowiązaniowe

Bardzo dużo w ostatnim czasie mówi się o prawach zobowiązaniowych w nieruchomościach. To w końcu z nimi ściśle związane są wynajmy mieszkań i ich części, przeznaczane na prowadzenie działalności gospodarczej. Najem jest to umowa cywilna. Podpisywana jest ona pomiędzy wynajmującym, czyli właścicielem nieruchomości a najemcą, czyli osoba , która pragnie na określony czas zamieszkać w nieruchomości nie należącej do niej. Wynajmująca podczas podpisania umowy zobowiązuje się do oddania nieruchomości najemcy na cele użytkowe na określony okres. Najemca również posiada pewne zobowiązania, a między innymi ma za zadanie płacić czynsz, oraz określoną kwotę pieniędzy wynajmującego, by miał dzięki temu jakiś interes. Dzierżawa to drugi rodzaj prawa zobowiązaniowego do nieruchomości. Jest to inaczej nazywana umowa dwustronnie zobowiązująca, wzajemna oraz konsensualna. Na podstawie tej umowy wydzierżawiający ma obowiązek oddać dzierżawcy rzecz do użytkowania oraz do pobierania z niej pożytków. Z tego rodzaju prawem najczęściej spotykamy się w rolnictwie, choć i w nieruchomościach. Głównie chodzi tutaj o części nieruchomości, które są w celach prowadzenia własnej działalności gospodarczej dzierżawione. Również tutaj pojawia się termin urzeczenie. Związane jest o z zezwoleniem biorącemu na bezpłatne korzystanie z oddanej mu rzeczy na czas określony.