Rzeczoznawca a wycena

Rzeczoznawca a wycena

Kiedy chcemy sprzedać mieszkanie, konieczna jest wycena nieruchomości. To jej zadaniem jest określenia zarówno wartości rynkowej, odtworzonej i katastrofalnej danej nieruchomości. Każda z tych powyższych wartości określana jest dla różnych nieruchomości, o czym każdy rzeczoznawca wie. Wartość rynkowa określana jest dla nieruchomości, które mogą być lub też już są przedmiotem obrotu. Wycena nieruchomości może zostać przeprowadzona tylko i wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. Jest to osoba uprawniona, która posiada licencję i jest wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, które prowadzone jest przez ministerstwo. Wartość odtworzoną wykonuje się dla nieruchomości, które obecnie są użytkowane lub też dla tych które z jakiegoś powodu nienadaną się do użytkowania. Ostatnia wartość, czyli katastrofalna jest określana dla nieruchomości, które wyszczególnione są w ustawie o podatku od nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy, który przeprowadza wycenę może korzystać ze wszystkich dostępnym dokumentów.