Rzeczoznawca majątkowy

Osoba, która jest w stanie profesjonalnie dokonać wyceny nieruchomości jest w języku prawniczym określana rzeczoznawcą majątkowym. Nie jest łatwo uzyskać takie uprawnienia zawodowe, gdyż trzeba w tym kierunku zdobyć odpowiednie wykształcenie. Takie uprawnienia zainteresowany otrzymuje od samego Ministra Infrastruktury na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tak naprawdę wszystkie wymagania są wymienione w tej ustawie. Osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy majątkowego musi mieć ukończone studia wyższe na kierunku zarządzanie nieruchomościami podczas których jest realizowany program z zakresu wycen nieruchomości. Jeżeli jednak osoba ukończyła studia magisterskie na innym kierunku to musi również ukończyć studia podyplomowe o specjalizacji wycena nieruchomość i dopiero z ich pozytywnym ukończeniem podejść do egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Ponad te wymagania osoba zainteresowana pracą rzeczoznawcy majątkowego musi odbyć wcześniej roczną praktykę o którą nie jest łatwo. Jak już osoba uzyska potrzebne uprawnienia to zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych i od tego momentu może prowadzić swoją działalność. Powinien on jednak cały czas doskonalić swoje umiejętności i być na bieżąco np. z planami zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie którego pracuje.