Sprzedaż mieszkania – dokumenty

Sprzedaż mieszkania – dokumenty

Jeśli zależy nam na szybkości sprzedaży nieruchomości, to warto ucz unik krok w tym celu. Przede wszystkim chodzi tutaj o zapewnienie potencjalnym klientom w pełni bezpieczne kupno mieszkania. Aby uświadomić ich w przekonaniu, że mieszkanie nie posiada żadnych wad prawnych warto przygotować szereg odpowiednich dokumentów. To one będą oświadczać o naszej uczciwości. Aby uczynić pierwszy krok w tym celu, to należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty. Na początku przedstawmy pismo, które będzie stwierdzać, że posiadamy prawo do danej nieruchomości. aby to przedstawić konieczne jest zdobycie odpisu z księgi wieczystej. Zdobędziemy je w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Aby poświadczyć o umiejscowieniu nieruchomości to w tym celu należy udać się do starostwa. Uzyskamy stamtąd wypis z rejestru gruntów i budynku. Następnym dokumentem jest dokument mówiący o przeznaczeniu danej nieruchomości. Poza tym również warto przedstawić nabywcom dokumenty potwierdzające, że nie zalegamy z żadnymi opłatami ani rachunkami.