Sprzedaż mieszkania

Często ludzie sprzedający mieszkanie nie zdają sobie sprawy z tego, że w trakcie tej transakcji przed upływem pięciu lat od jej nabycia mają obowiązek spłacenia 10cio procentowego ryczałtu podatku dochodowego. Należy wiedzieć, że czas tych pięciu lat nie liczyć się od dnia sprzedaży nieruchomości, ale od końca roku kalendarzowego w którym transakcja została zawarta. Więc na przykładzie można tutaj wyjaśnić tak: jeśli ktoś sprzedał mieszkanie we wrześniu, to pięć lat liczyć będzie się dopiero od 31 grudnia. Podatek każda osoba sprzedająca ma obowiązek płacić od kwoty jaka została wpisana w akcie notarialnym umowy kupna sprzedaży. Oczywiście kwota ta pomniejszona jest o wszystkie koszty związane ze sprzedażą czyli opłaty notarialne, sądowe, jak i koszty wyceny biegłych. My chcąc sprzedać mieszkanie, zawsze możemy wpisać w ogłoszeniach cenę za jaką chcemy sprzedać. Jednak przy dokonywanej transakcji obowiązkiem jest zatrudnienie rzeczoznawcy majątkowego. To jego zadaniem jest określenie wartości nieruchomości. Więc jak widać praktycznie w każdych sytuacjach kiedy nabywamy nieruchomość lub też sprzedajemy ją musimy płacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wiele osób uważa, że głupotą jest płacenie podatków, od wzbogacenia się, kiedy na przykład kupujemy mieszkanie na kredyt hipoteczny.