Techniki obliczeniowe w ramach metod (podejście dochodowe i kosztowe)

Mogą jeszcze mieć różne warianty obliczeniowe. Techniki w metodach podejścia dochodowego, kosztowego oraz mieszanego występują alternatywne techniki obliczenia szukanych wartości. W metodach podejścia dochodowego kapitalizacja dochodów czynszowych i udziałowych może być wykonana wedle: techniki kapitalizacji prostej i techniki dyskontowania strumieni dochodów. Istnieją dwa rodzaje kapitalizacji prostej, a jednym z nich jest wariant obliczeniowy, związany z kapitalizacją wpływów operacyjnych brutto, poprzez pomnożenie współczynnikiem kapitalizacji brutto. Drugi wariant polega na podzieleniu dochodu operacyjnego netto poprzez stopę kapitalizacji netto. Metodę podejścia kosztowego stosować możemy technikę szczegółową, dotyczącą wyszczególnienia wszelkich robót i materiałów oraz oszacowania kosztów wg cen jednostkowych robót, do obliczenia kosztów itp. Kolejna tego tycząca się jest technika elementów scalonych, gdzie identyfikacja scalonych elementów, robót budowlanych i oszacowaniu kosztów wg cen tych elementów ma swoje miejsce. Do podejścia kosztowego należy też technika wskaźnikowa, która kontroluje ceny wskaźnikowe dla przyjętych jednostek, że ceny wskaźnikowe odnoszą się do porównywalnych budynków. Wszystko opisywane jest przy tym założeniu.