Ubezpieczenie nieruchomości

Jak ważne jest dobre ubezpieczenie nieruchomości, ale również właściwa ich wycena, przekonać się mogli indywidualni właściciele, bądź przedsiębiorcy, których dotknęły częste w ostatnich latach klęski żywiołowe, takie jak: powodzie, trąby powietrzne, czy też osuwanie się ziemi. Człowiek liczy na to, że dramatyczne wydarzenia będą go omijały, wybiera na ogół takie ubezpieczenie, gdzie płaci się stosunkowo niską składkę. Aby taką uzyskać, właściciele niekiedy zaniżają wartość swoich nieruchomości. Jednak, kiedy dotknie ubezpieczonego jakaś klęska losowa, odszkodowanie może przynieść duże rozczarowanie. Dlatego warto tak ubezpieczyć nieruchomość, aby w razie zniszczenia, środki uzyskane od ubezpieczyciela pozwoliły na odtworzenie jej w takim zakresie, jak była przed szkodą. Czasem właścicielowi trudno jest oszacować wartość gruntu, budynku czy też lokalu. Warto, więc, zlecić tę czynność rzeczoznawcy majątkowemu. Wycenę nieruchomości otrzymuje się w krótkim czasie. Jeśli chodzi o budynki i lokale, to przy nowszych obiektach bierze się pod uwagę ich wartość odtworzeniową. Natomiast stare, zniszczone ubezpiecza się na podstawie ich wartości realnej czyli rynkowej. Wówczas odszkodowanie pozwoli na ich odtworzenie.