Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Podczas sprzedaży nieruchomości ważna jest umowa przedwstępna. Ma ona ogromny wpływ na zawarcie transakcji, gdyż to ona skutecznie zabezpiecza interesy obydwóch stron umowy, czyli zarówno sprzedającego jak i kupującego. Umowa przedwstępna ma przede wszystkim na celu danie możliwości kupującemu na zarezerwowanie mieszkania, a sprzedającemu pewność, że nabywca jest gotów do zawarcia transakcji. Nie w każdych sytuacjach podpisuje się najpierw umowę przedwstępną a dopiero później ostateczną. Dwu etapowe podpisywanie umowy sprzedaży nieruchomości ma miejsce gdy kupujący korzysta z kredytu hipotecznego. Umowa przedwstępna powinna jednak zawierać wszystkie bardzo istotne sprawy, informacje. Oczywiście muszą być to dane osobowe obydwóch stron, określenie danej nieruchomości, cena za sprzedaż, jak również i data zawarcia umowy ostatecznej. Również istnieje możliwość umieszczenia dodatkowego zapisu w umowie, który będzie mówił o ustalonej karze umownej w przypadku gdy jedna ze stron się wycofa.