Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Kiedy kupujemy mieszkanie na kredyt to konieczne jest podpisanie umowy przedwstępnej. Nie ma wątpliwości, że dobra umowa ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji w każdej sferze życia. Szczególności w obrocie nieruchomościami, ma to ogromne znaczenie. Każda umowa poprzedzana jest umową przedwstępną. Oczywiście jest wtedy ona podpisywana kiedy nie ma możliwości podpisania od razu umowy ostatecznej. Umowa przedwstępna przede wszystkim wiąże obie strony i daje również czas na usunięcie wszelkich przeszkód do zawarcia umowy ostatecznej. Tak jak już zostało powiedziane, umowa przedwstępna podpisywana jest najczęściej kiedy osoba kupująca zaciąga kredyt na mieszkanie. Warto w tym artykule powiedzieć, co zawiera taka umowa. Jak każda inna umowa tak i ta musi zawierać dane obu stron. Ponadto zawarty musi być w niej przedmiot umowy, a w tym przypadku będzie to nieruchomość. Należy podać jej adres, powierzchnię, oraz numer księgi wieczystej. Ponadto umowa przedwstępna powinna mieć określoną cenę sprzedaży. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie zwłaszcza dla kupujących, że sprzedający nie podwyższy ceny. Warto również by na umowie określony był sposób płatności. Ostatnia informacja jaka na pewno musi znajdować się na umowie przedwstępnej to termin w jakim strony zobowiązują się zawrzeć umowę ostateczną sprzedaży nieruchomości.