Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy ma przede wszystkim prawo do wyceny nieruchomości a także maszyn, które są związane z tą nieruchomością. Wobec tego, że jest to osoba, które musiała zdać egzamin państwowy to musi swoje zadania wykonywać z należytą starannością i na podstawie obowiązującego prawa. Dodatkowymi uprawnieniami rzeczoznawcy jest ustalenie praw majątkowych do nieruchomości. W obliczu różnych kataklizmów i nie tylko ma on prawo obliczyć jakie szkody i koszty z nimi związane były poniesione na nieruchomości. Cała wycena musi być oczywiście sporządzona w formie pisemnej. Rzeczoznawca określa takie informacje jak trzy wartości nieruchomości czyli wartość rynkową, wartość odtworzenia oraz katastralną nieruchomości, czyli przeprowadzoną w wyniku masowej wyceny. Rzeczoznawca majątkowy dysponuje odpowiednimi metodami wyceny nieruchomości, które są określone w prawie. Powinien otrzymywać również niezbędną pomoc ze strony administracji państwowej, gdyż niejednokrotnie potrzebuje dokumentów niezbędnych do wyceny. Jeżeli istnieje taka potrzeba to rzeczoznawca dokonuje wyceny dla prywatnego inwestora, określa koszty odtworzenia nieruchomości oraz otaczającej ją przyrody. Aby tego dokonać musi mieć dostęp do obecnie obowiązujących cen.