Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste zaliczane jest do prawa własności, i polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej, która obecnie należy do skarbu państwa. Takie użytkowanie najczęściej dotyczy tych wszystkich gruntów, które są położone w granicach miast i do 1989 roku. Mimo tego, że powiedzieliśmy, że użytkowanie jest prawem własności, to jednak jeśli chodzi o rangę, to znajduje się ono niżej od prawa własności gruntów. Więc tak jak już powiedzieliśmy użytkowanie wieczyste dotyczy gruntów należących do gminy i Skarbu Państwa. Użytkowanie wieczyste to nic innego jak oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej, która należy do akra bu państwa. Nieruchomość daną oddaje się do użytku osobie prawnej lub prywatnej na okres od 40 do 99 lat. Użytkowanie gruntów uważane jest za polską domenę, która pozostała po minionym systemie. Najwyższy czas by zająć się jej uporządkowaniem. Należy jednak wiedzieć, że takie użytkowanie wieczyste nie jest bezpłatne. Osoba której jest to użytkowane musi zapłacić. Płaci się najpierw opłatę pierwszą za jego ustanowienie, a następnie użytkownik wieczysty zobowiązuje się do płacenia opłat rocznych związanych z użytkowaniem nieruchomości gruntowej. Bez dwóch zdań możemy powiedzieć, że taki sposób użytkowania jest bardzo dobrym pomysłem i w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem.