Wartość nieruchomości

Aby określić wartość danej nieruchomości należy przeprowadzić wycenę nieruchomości. Dokonywana jest ona przez rzeczoznawcę majątkowego. W wyniku tej wyceny określa się następujące wartości: wartość rynkową, odtworzona oraz katastrofalną. W artykule tym nie mamy zamiaru przedstawić na czym polega każda z tych wartości. jeśli chcemy posiadać na ten temat wiedzę to wystarczy tylko zajrzeć do Internetu, tam znajdują się potrzebne informacje. Osoba wykonująca wycenę nieruchomości, a więc rzeczoznawca dokonuje tego przy wyborze odpowiedniej metody oraz techniki szacowania nieruchomości. Aby jednak wybrać odpowiednie podejście do wyceny konieczne jest wzięcie pod uwagę niektórych czynników taki jak: cel wyceny, rodzaj nieruchomości, jej położenie, funkcję, stopień wyposażenia w urządzenia , a także i stan zagospodarowania. Dopiero po tym rzeczoznawca może zdecydować się na wybór odpowiedniego podejście wyceny nieruchomości. Wyróżniamy cztery podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe, oraz mieszane. Najczęściej wybierane jest podejście porównawcze. Je można wykonać jak sama nazwa wskazuje porównując. Tutaj porównujemy dwie podobne do siebie nieruchomości, i na podstawie tego określamy jej wartość. Każde z tych wyżej wymienionych podejść posiada swoje metody jak również i techniki wyceny nieruchomości.