Wartości

Każdy rzeczoznawca w swoich wycenach nieruchomości operuje dwoma wartościami a mianowicie wartością rynkową nieruchomości oraz wartością odtworzeniową. Obie wartości są pojęciem ekonomicznym bardzo istotnym zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. Definicję obu terminów można znaleźć w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich nieco inna definicja w ustawach ordynacja podatkowa. Począwszy od ustawy o gospodarce nieruchomościami na której bazują rzeczoznawcy majątkowi wartość rynkowa to najprawdopodobniejsza cena nieruchomości za którą uda się ją zbyć na rynku. Trzeba tutaj jednak dodać założenia, że podmioty transakcji nie są sobie bliskie oraz nieruchomość nie jest zbywana w pośpiechu. Jeżeli chodzi o nieruchomości to ich wartość często ustala się z powodów spadkowych. Stąd też na użytek ustawy o spadkach i darowiznach przyjęto definicję która określa wartość rynkową na podstawie przeciętnych cen obowiązujących w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju uwzględniając przy tym ich stan i stopień zużycia. Jeżeli chodzi o wartość odtworzeniową to ma ona znaczenie w takim sensie, że określa ile trzeba wydać na poprawę stanu nieruchomości, czyli co trzeba zrobić aby doprowadzić ją do odpowiedniego stanu. Chodzi o to, aby cena nieruchomości w złym stanie nie przewyższała tego co kupujący musiałby zainwestować chcąc postawić nową nieruchomość w tym samym miejscu.