Wycena, a ceny transakcje i obowiązujące ku temu wymogi, porównanie

W tej dziedzinie istotne są tu ceny transakcyjne nieruchomości jak w miarę wiarygodne źródło informacji. Są to ceny uzyskane na rynku nieruchomości przy spełnieniu następujących warunków transakcji, gdzie strony umowy były niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej i miały zamiar zawarcia umowy. Upłynął też czas niezbędny wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Nie każdą wartość można potraktować za cenę transakcyjną na potrzeby procesu wyceny. Nie stanowi to ceny transakcyjnej, cena uzyskana bez zachowania wymaganych warunków bądź też w transakcjach, w których wystąpiły szczególne warunki. Pośrednicy mają w swoim doświadczeniu zawodowym wiele przykładów transakcji, które nie spełniają wymogów. Zakwalifikowane ceny transakcyjne stanowią podstawę do określenia wartości rynkowej nieruchomości przy zastosowaniu taktyki porównawczej. Warunkiem stosowania tego jest znajomość cen transakcyjnych za nieruchomości podobne do nieruchomości będącej podmiotem wyceny. Cena jest tajemnicą handlową między kontrahentami, w sposób prywatny, a informacją powszechnie dostępną są ceny ofertowe. Nie zawsze wszystko jest takie łatwe szczególnie na rynkach w naszym kraju.