Wycena dla banku

Bardzo popularnym i skutecznym dla wierzyciela sposobem zabezpieczenia kredytu jest wpis do hipoteki. Kredyt hipoteczny może otrzymać zarówno osoba prywatna jak też podmiot gospodarczy. Zabezpieczenie ustanawia się zwykle na nieruchomości, która musi być uprzednio wyceniona. Osoby prywatne najczęściej starają się o kredyt hipoteczny na zakup działki budowlane lub rekreacyjnej, mieszkania, domu albo na remont. Wartość nieruchomości, na której ustanowiona zostaje hipoteka, musi być zbliżona do sumy kredytu. Im więcej przekracza ona kwotę kredytu, tym lepsze warunki może zaproponować bank. Dlatego też właściwe ustalenie wartości tej nieruchomości jest sprawą niezwykle ważną. Niektóre banki dają klientom możliwość wyboru, kto dokona wyceny, inne honorują tylko operaty szacunkowe wykonane przez własnych rzeczoznawców. Każdy bank współpracuje z określoną kancelarią lub z rzeczoznawcami świadczącymi tego typu usługi. Koszty takiej wyceny zależą od typu nieruchomości, zwykle zamykają się w kwocie kilkuset złotych. Na ogół płaci je klient. Tylko jeden bank w Polsce pokrywa tę sumę. Podmioty gospodarcze, biorąc większy kredyt, mogą ustanowić zabezpieczenie na nieruchomości zarówno prywatnej jak i komercyjnej.