Wycena domu

Do najczęściej zamawianych wycen nieruchomości należy wycena domów jednorodzinnych. Jest to wynikiem coraz częstszego zaciągania kredytów w bankach, które brane są pod zastaw domu, a więc nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół budynków znajdujących się na jakimś określonym terenie. Jako przedmiot wyceny może być brana zarówno nieruchomość zabudowana, a więc taka, która jest w pełni gotowa i oddana do użytku, jak i nieruchomość będąca w trakcie budowy. Wartość nieruchomości zależy od kilku rzeczy – lokalizacji, stanu technicznego, wielkości działki, standardu wyposażenia i rozwiązania technicznego zastosowanego podczas budowy nieruchomości. Kategorii, do których można zaliczyć nieruchomości, jest kilka. Do jednej z nich należy przeznaczenia, a więc zabudowa mieszkaniowa (jedno i wielorodzinna), przemysłowa, usługowa, komunikacyjna i rekreacyjna. Kolejnym wyznacznikiem jest położenie, czyli nieruchomości leżące w zabudowie miejskiej i peryferyjnej. Do podziału nieruchomości przez wzgląd na powiązanie z sąsiadami zalicza się zabudowę wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową oraz atrialną. W celu poprawnego wykonania wyceny naszego domu, rzeczoznawca musi posiadać także niezbędne dokumenty, które należy mu dostarczyć. W przeciwnym razie wycena domu nie będzie możliwa.