Wycena mieszkania

Wycena mieszkania, najogólniej rzecz biorąc, polega na ustaleniu jego wartości rynkowej, stanowiącej przewidywaną cenę, jaką jest się w stanie uzyskać, a ustala się ją z uwzględnieniem transakcyjnych cen lokali podobnych. Proces szacowania wartości nieruchomości rozpoczynany jest wizją lokalną, podczas której ustalane są parametry techniczne i wizualne szacowanego obiektu. Chodzi tu przede wszystkim o wymiary obiektu, technologię użytą do jego wykonania, materiałów użytych materiałów do budowy, stanie technicznym, standardzie wykończenia, a także walory architektoniczne i estetyczne, lokalizację oraz wyposażenie w urządzenie infrastruktury technicznej. Oprócz tych czynności, należy zbadać rynek nieruchomości w celu ustalenia cen transakcyjnych powstałych na rynku. Istotne także jest obserwowanie i poznawanie preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, a więc znajomość cech nieruchomości, które są niezwykle ważne dla inwestorów. O zgromadzeniu potrzebnej wiedzy i materiałów, na tej podstawie opracowuje się operat szacunkowy w formie pisemnej, gdzie określa się wartość nieruchomości. Standard mieszkania odgrywa ważna rolę, należy więc zadbać o gładko wyszpachlowane ściany i sufity, okna w dobrym stanie, a także ocieplone ściany zewnętrzne budynku.