Wycena nieruchomości

Po co tak naprawdę robić wycenę nieruchomości? W dzisiejszych czasach są one częścią majątku zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Stanowią również dobrą inwestycję, gdyż rynek wciąż potrzebuje nowych miejsc do pracy czy mieszkania. Ustalaniem prawdziwej wartości nieruchomości musi zająć się profesjonalista jakim jest rzeczoznawca majątkowy. To on zna wszystkie kryteria rządzące rynkiem nieruchomości. Przede wszystkim należy padać popyt i podaż na rynku nieruchomości. Każda nieruchomość ma cechy, które wpływają na jej cenę np. lokalizacja, elewacja i każdą z tych cech wycenia rzeczoznawca. Musi on się również orientować w stanie prawnym nieruchomości. Jeżeli jest dużo nieuregulowanych spraw to taka nieruchomość nie jest już aż tak atrakcyjna i jej wartość pomniejsza się o np. koszta sądowe. Jego pracę regulują standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych tak aby wszyscy wykonywali pracę zgodnie z prawem i mieli ogólnopaństwowe normy do przestrzegania. Tak naprawdę swoją pracę rzeczoznawca zaczyna od poznania aktów notarialnych innych nieruchomości o podobnej lokalizacji i standardzie. Wtedy ma jakiś punkt odniesienia, jednak nie obejdzie się bez znajomości oczekiwań rynku nieruchomości.